Menu Close

Medarbejdere

I administrationen hos Rohde Advokat tager advokatsekretær Charmina Lourdes Ramos imod henvendelser og hjælper med sager, der vedrører hendes specialer; bolighandel og familiesammenføring.

Bolighandel
Charmina Lourdes Ramos sørger for gennemgang af alle papirer og kan bistå ved forhandling af købesummen. Hun sørger for oprettelse og anmeldelse af elektronisk skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelsen og sikring af, at købesummen først frigives til sælger, når alle betingelser er opfyldte.

Hun har arbejdet mere end 5 år som IT-salgschef med prisfastsættelse, beregning af købesummer og forhandling af aftaler.

Immigration

Charmina Lourdes Ramos taler engelsk, spansk og filippinsk og har lang praktisk erfaring med håndtering af udlændingesager.

Hun står for udarbejdelse og indsendelse af arbejds- og opholdstilladelser samt øvrige visumansøgninger med henblik på en hurtig og positiv afgørelse af ansøgningen. Charmina håndterer også afviste visumansøgninger herunder indhentelse af manglende dokumentation, aktindsigt, korrespondance med Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet samt fremsendelse af klager over afgørelser.

Som advokatsekretær har hun de seneste to år håndteret en stor del af advokatfirmaets sager om opholds- og arbejdstilladelser samt om udlændinges køb af bolig i Danmark.

Dokumenthåndtering

Charmina Lourdes Ramos har stor erfaring med sikker dokumenthåndtering, dokumentation og digitalisering. Hun har som tidligere IT-chef mange års erfaring med især dokumenthåndtering i forbindelse med tilbudsgivning til offentlige myndigheder og kender vigtigheden af præcise og dokumenterede oplysninger, som matcher udbudskravene. Hun har endvidere kendskab til klager over tabte udbudsprojekter.

Uddannelse

2003 Bachelor of Science in Computer Science
San Sebastian College – Recoletos, Manila Philippines

CHARMINA LOURDES RAMOS

Advokatsekretær
Salgs-og marketingsansvarlig

(+45) 51 91 27 38
ramos@rohdeadvokat.dk

Telefontid:
Mandag til fredag: Kl. 8-9


Telefon: (+45) 51 91 73 73
E-mail: mail@rohdeadvokat.dk

  • Rohde Advokatanpartsselskab
  • Lyngby Hovedgade 96
  • 2800 Kongens Lyngby
  • Danmark